ثبت درخواست تدریس مدرسان (دوره های کوتاه مدت)

دانشگاه جامع علمی کاربردی به دوره های تک درس و تک پودمان که اتفاقاً بخش اصلی رسالت دانشگاه بوده (که به مردم آموزش های کوتاه مدت داده شوند تا سریعاً جذب بازار کار شوند) کم توجهی شده است. به عنوان مثال فرد می آید اینجا پیش ما یاد بگیرد موبایل تعمیر کند. تعمیر موبایل نیاز نبوده که لیسانس بگیرد در واقع چون این خیلی جذابیت برای مراکز نداشته است، این رشته ها ایجاد شدن ولی به کار گرفته نشده اند و خیلی از این رشته هایی که تبدیل شده به دوره های مقطع دار جایگاهش در دو بخش تک درس یا تک پودمان بوده است.  (محمد حسین امید رییس دانشگاه جامع علمی-کاربردی)

تعاریف:

دوره آزاد: دوره آموزشی غیر رسمی و غیر قابل تجمیع به دوره‌های مقطع‌دار دانشگاه است، که با تعلیم یک محتوای آموزشی به مدت ۴ تا ۴۰۰ ساعت، به صورت نظری، عملی و یا ترکیبی از آنها، به شیوه حضوری، نیمه حضوری و یا مجازی اجرا شده و موجبات افزایش دانش، مهارت و یا نگرش فراگیران را طبق استانداردها و ضوابط آموزشی دوره فراهم نماید.
تک درس: مجموعه­ای از آموزش­های مهارتی مرتبط با یک درس است که توانایی انجام یک فرآیند کاری را طبق استانداردهای محیط کار پوشش دهد. مدت زمان ارائه این آموزش‌ها از ۳۰ تا ۱۰۰ ساعت (با رعایت نسبت ۳۰% نظری و ۷۰% عملی) و بر اساس استانداردها و ضوابط مورد نظر دانشگاه تدوین می‌شود.
تک پودمان: مجموعه‌ای از آموزش­های مهارتی که در قالب چند درس (چند درس وابسته به هم) توانمندی‌های مورد انتظار یک یا چند وظیفه شغلی یا مهارت خاص را پوشش می‌دهد. مدت زمان ارائه این آموزش‌ها از ۱۶۰ تا ۴۸۰ ساعت بوده و بر اساس استانداردها و ضوابط مورد نظر دانشگاه تدوین می‌شود.

نکته: ۱- دارا بودن کد مدرسی فعال برای مدرسان این دوره­ها ضرورت ندارد ۲- به این دوره ها حق التدریس تعلق می گیرد ۳- دوره ها محدودیت سقف تدریس ندارد

با سلام و احترام/ خواهشمند است مدرسانی که تمایل به برگزاری دوره‌های کوتاه مدت مهارتی در زمینه‌های مختلف را دارند مراحل را مطالعه و فرم ذیل را تکمیل فرمایند.

مرحله ۱ :  ابتدا فایل راهنما ذیل را مطالعه فرمایید.

مرحله ۲: عنوان دوره مورد نظر خود را در گروه های ذیل جستجو نمایید. ( عنوان دوره می تواند دوره جدید یا دوره مصوب که قبلاً به تصویب رسیده است باشد)

مرحله ۳: لطفاً عنوان دوره مورد نظر خود را در فرم ذیل وارد نمایید(عنوان دوره می تواند دوره جدید یا دوره مصوب که قبلاً به تصویب رسیده است باشد)

⇓برخی از قوانین و مقررات دوره های کوتاه مدت⇓